Post- og Telegraffunktionærernes Alderdomshjem

Kontor:
Katrinedalsvej 41, kld
2720 Vanløse

Telefon: 30 69 15 52
Mail: pta@p-t-a.dk

Kontortid første tirsdag i måneden mellem 17 og 18.

Post- og Telegraffunktionærernes Alderdomshjem er dannet den 6. juli 1928 ved sammenslutning af »Statstelegrafbudenes private enkekasse« ( stiftet den 2. juni 1885) og »Københavns Telegrafbudes Alderdomshjem« (stiftet den 6. februar 1924).

§ 1. FORMÅL
Stk. 1. Foreningens formål er virke for tilvejebringelse af huslejehjælp til medlemmer, som går på pension på grund af alder, efterløn eller med social pension samt for deres efterlevende ægtefæller
Stk. 2. Foreningens formål kan derudover til enhver tid udvides til at omfatte opgaver af anden social og /eller af kulturel karakter til gavn for hele medlemskredsen.

Foreningen råder over 3 udlejningsejendomme med tilsammen 97 lejligheder, der fortrinsvis udlejes til medlemmer;

Katrinedalsvej 41, 43
Eskjærvej 9, 11, 13, 15
Sallingvej 81A, 81B, 83A, 83B

Du kan blive skrevet op til en lejlighed, uanset om du er medlem eller ej, ved henvendelse til kontoret.
Hvis du vælger at skrive til os, skal din ansøgning som minimum indeholde følgende oplysninger;

Er du medlem af foreningen
Navn og nuværende adresse
Telefonnummer - evt. mailadresse
Hvad ønsker du - gerne med begrundelse

Hvis du ikke er medlem af foreningen, må du meget gerne anføre grunden til at du søger bolig hos os.